Кабинет детски болести

 

 

 

Д-Р ЕМИЛИЯ ПОМАКОВАД-Р ЕМИЛИЯ ПОМАКОВА   Педиатрията е специалност, която се занимава с проследяване на физическото и нервно-психическо развитие на детския организъм, диагностиката и лечението на заболяванията при децата. Детските болести имат своите особености, отличаващи ги от тези на възрастния човек, което изисква тяхното добро познаване и професионално лечение.


    Задачата на нашите педиатри е да осъществяват превенция на здравето на децата ни,да овладяват остри вирусни и бактериални инфекции,инфекции на отделителната система, храносмилателни разстройства или анемии.

   Най-често се срещат острите вирусни инфекции при малките деца, които при по-продължително заболяване могат да предизвикат възможни усложнения. В тези сл. е необходимо да се контролира състоянието на детето . Това е възможно чрез лабораторните изследвания на кръвта и урината, а по преценка на педиатрите и чрез консултации с други тесни специалисти. Не пропускайте контролните прегледи! Децата бързо се подобряват, но и бързо се влошават.

   Острият бронхит и бронхиолит, особено при деца до 1 годишна възраст, който настъпва поради физиологичните особености на детската възраст и по преценка на лекаря налага назначаването на рентгенова снимка на бял дроб.

   Срещат се често инфекции на отделителната система,които протичат в повече от случаите нетипично.Заради опасността, която биха могли да имат за развитието на детето, при съмнение за този тип заболяване се налагат широк кръг изследвания. Това най-често са урина, пълна кръвна картина, микробиологично изследване на урина, ехография, консултация с уролог.

   При храносмилателните разстройства, които биват бактериални или вирусни се налага задължително микробиологично изследване на фекалии.Бактериалните инфекции винаги подлежат на антибиотично лечение.

   Следващите по честота заболявания са анемиите, които налагат максимално бързо да бъдат осъществени необходимите изследвания – пълна кръвна картина, морфология на еритроцитите, консултация с хематолог и назначените от него допълнителни изследвания.

   Подуването на лимфните възли /лимфаденити/ може да бъде придружаващ белег на банални инфекциозни процеси, сигнал за сериозно протичащо кръвно заболяване или самостоятелно възпаление на лимфен възел. Необходим е оптимален набор от изследвания и консултации за изясняване на причината – пълна кръвна картина, микроскопско изследване на кръвта, консултация с хематолог и хирург, при нужда.

    В ранна детска възраст могат да се открият и сърдечни шумове – белег както на сърдечни пороци, така и “случайна находка”, която с растежа на детето изчезва. Единственият специалист, който може да определи проблема е кардиологът, към когото детето Ви ще бъде насочено за консултация. Той ще осъществи ехокардиография – изследване, което дава най-точната диагноза и прогноза.

 

   На Ваше разположение в кабинет детски болести на МЦ „Св.Иван Рилски - 2003” са доказани специалисти по детски болести. Кабинетът предлага пълно здравно и медицинско обслужване както на здрави, така и на болни деца от 0 до 18 г.

 

   Детският кабинет предлага качествено и съвременно лечение на най-честите заболявания в детската възраст.

 

   Кабинетът е разположен в сграда "Д" на болницата и е оборудван съгласно всички изисквания на медицинските стандарти.

 

 ПРЕДЛАГАНИ УСЛУГИ

 Провеждане на детска консултация:

 

  • Проследяване на физическото и нервно-психическо развитие на детето
  • Проследяване правилното хранене на детето

 

В своята практика детският кабинет следва световните стандарти за хранене при децата, регламентирани от Европейската педиатрична асоциация по гастроентерология и хранене (ESPGHAN).

 Профилактика на рахит, затлъстяване, хипотрофия, анемия, нарушения на опорно-двигателния апарат

  • Профилактика на някои фамилни обременености
  • Детска ендокринология и метаболизъм

 

Имунизации:

 

  • задължителни
  • препоръчителни

 

Изследвания:

 

  • клинико-лабораторни
  • микробиологични
  • вирусологични
  • рентгенови

 

   Специалистите, работещи в детския кабинет следват водещите тенденции в педиатрията, заложени от Европейската педиатрична асоциация (EPA/UNEPSA). Прилага се индивидуален подход към всяко дете според неговите специфични потребности, като стремежът е непрестанно да се повишава качеството на грижите за пациента.

 

РАБОТНО ВРЕМЕ:

   Всеки работен ден от 08,00 до 13,00 часа.

   За повече информация: 0701 59538