Кардиологичен кабинет II

Кардиологичният сектор разполага с два консултативни кабинета, два функционален сектора и лаборатория за ангиография. Прегледите са организирани на базата на навременна колаборация с всички останали диагностични структури на медицинския център към болницата с цел постигане на бърза и точна оценка на здравословното състояние на пациента.

Във функционалния сектор се извършват редица важни и високоспециализирани изследвания, като:

 • Работна ЕКГ проба – на велоергометър или бягаща пътечка
 • Холтер ЕКГ мониториране
 • 24 часово мониториране на артериално налягане
 • Доплер-сонография на мозъчни, периферни и бъбречни артерии
 • Ехокардиография, включително трансезофагеална.

Кабинетите разполагат с ехографски апарати от последно поколение .  

Преглед при кардиолог се извършва по няколко начина:

 • С направление №3 от личен лекар.
 • По линия на допълнително здравно осигуряване.
 • Чрез платен прием.
 
Апаратура
     
 • ЕКГ "Холтер" - 12 канала
 • Компютърен електрокардиограф за мониторно наблюдение
 • Компютърен електрокардиограф за мониторно наблюдение и 3 амп. на ЕКГ- компютърна система BTL 08 WIN
 • Ехограф  - за ехографско изследване на сърцето
 • Дефибрилатор
 • Ехокардиограф "ЕЗАОТЕ" с цветен доплер