Кардиологичен кабинет

Д-Р ТОДОР КОЛЧЕВКардиологичният сектор разполага с два консултативни кабинета, два функционален сектора и лаборатория за ангиография. Прегледите са организирани на базата на навременна колаборация с всички останали диагностични структури на медицинския център към болницата с цел постигане на бърза и точна оценка на здравословното състояние на пациента.

Във функционалния сектор се извършват редица важни и високоспециализирани изследвания, като:

Работна ЕКГ проба – на велоергометър или бягаща пътечка

Холтер ЕКГ мониториране

24 часово мониториране на артериално налягане

Доплер-сонография на мозъчни, периферни и бъбречни артерии

Ехокардиография, включително трансезофагеална.

Кабинетите разполагат с ехографски апарати от последно поколение .

Преглед при кардиолог се извършва по няколко начина:

С направление №3 от личен лекар.

По линия на допълнително здравно осигуряване.

Чрез платен прием.