Алергологичен кабинет

 

 

 

   Алергологичния кабинет при МЦ"Св.Иван Рилски - 2003" е оборудван съгласно всички изисквания за изпълнение на дейността.

 

   Извършват се прегледи и консултации на пациенти с алергични заболявания,бронхиална астма ,както и на пациенти ,които ще бъдат  оперирани и съобщават за алергични прояви в миналото.

   Специализираните медицински дейности на кабинета включват:
- консултация на алергично болни преди имунизация
- провеждане на кожни-алергични проби с анестетици,йод-контрастни вещества и медикаменти
- кожно-алергично тестувани с битови алергени и полени,провеждане и контрол на спецефична имунотерапия на пациенти с атопични заболявания.
- провеждане на обучение на пациентите ,които са застрашени от анафилактична реакция,за самопомощ и начин на поведение
- назначаване на имунологични изследвания и интерпретацията им  при пациенти с алергични заболявания.
- провеждане на кожно-алергични проби с хранителни алергени,орален провокационен тест с храни и определяне на диета.
- диагностика и лечение на бронхиална астма – изследване  на  външното дишане и интерпретация на резултатите,бронходилататорен тест с бетаагонисти.
- обучение на пациенти с бронхиална астма за изследване на върховия експираторен дебит в домашни условия с ВЕД-метри
- обучение на пациентите с бронхиална астма за ползване на инхалаторните устройства за лечение на заболяването им.

 

РАБОТНО ВРЕМЕ:

   Всеки работен ден от 08,00 до 13,00 часа.

   За повече информация: 0701 59538