Акушеро-гинекологичено отделение

Д-р Петър Динов - зав. акушеро-гинекологично отделение, специалист АГ болестиАкушеро-гинекологично отделение при МБАЛ „Св.Иван Рилски – 2003”ООД – Дупница е разположено на трети и четвърти етаж в Блок В на болницата.

За времето на своето съществуване АГО се утвърди като водещ родилен център по оста София – Кулата. Модерните методи на лечение, супер модерна апаратура, внимание, чистота и грижа превръщат отделението с 20 легла в предпочитано място за започване живота на децата ни.

   В отделението се извършва лечение на гинекологични заболявания и акушерство. Разполагаме с високоспециализирани специалисти и персонал. За пациентите се полагат максимални грижи и внимание в среда, максимално близка до домашната.

В АГО работят 7 лекари и 20 души друг персонал. Завеждащ отделение е д-р Петър Динов. Отделението е с второ ниво на компетентност в изпълнение на „Общи медицински стандарти по инфекциозни болести” /съгл.Разрешение за осъществяване на лечебна дейност №МБ-288/28.09.2012г. на МЗ/.

В Акушеро-гинекологично отделение се извършват в широк диапазон специфичните за специалността диагностични и лечебни дейности.

Отделението работи по 5 клинични пътеки.        

Изработени са алгоритми за лечение на пациенти извън клинични пътеки.

 

 

 КАК СТАВА НАСТАНЯВАНЕТО В  ОТДЕЛЕНИЕТО?

 

На Централна регистратура още на входа на болницата ще отбележат в Информационната система, че сте пристигнали в болницата.

Регистраторите ще направят справка за здравно-осигурителния Ви статус.

Ще бъдете насочени към приемно-диагностичен кабинет, където се представя направление за хоспитализация и всички съпътстващи документи. Възможно е да Ви изпратят за извършване на изследвания или манипулации.

В условия на спешност ще бъдете приета директно в отделението.

След това ще отидете в Акушеро-гинекологично отделение, където дежурната сестра ще получи от Вас придружаващата медицинската си документация.

Обичайно необходимите документи включват: документи, свързани с настоящите оплаквания, както и такава за придружаващите заболявания /епикризи и амбулаторни листове от предишни пролежавания в болница и прегледи/,  рецептурна книжка.

Медицинска сестра  ще Ви настани в стаята на легло и ще Ви запознае с Правилника за вътрешен ред на отделението и болницата.

Лекуващият лекар ще Ви запознае с плана на подготовка, провеждане и възстановяване, в това число и с изследванията, които ще Ви бъдат назначени.

Ще Ви бъде представена декларация за информирано съгласие, където писмено да заявите съгласие или несъгласие с така предложения план на лечение. Вашето мнение ще бъде решаващо за обема на нашата дейност.

Телефон за връзка с Акушеро-гинекологично отделение 0701 59598.

 

Д-р Петър Динов - зав. акушеро-гинекологично отделение, специалист АГ болести