Гастроентерологичен кабинет

 Д-р Васил Бачев - специалист - гастроентеролог

      Гастроентерологичният сектор на МЦ „Св.Иван Рилски-2003” включва кабинети, оборудвани с:

  • Ехографски апарат;
  • Техника за видеоендоскопия на горен и долен храносмилателен тракт PENTAX;

  

   Добрата квалификация на екипа и наличието на малка операционна и модерна апаратура дават възможност за провеждането на богата гама от диагностично-терапевтични манипулации:

  • Ехография на коремни органи;
  • Диагностична ендоскопия на горен и долен храносмилателен тракт;
  • Ендоскопска полипектомия;
  • Парацентеза при асцит
  • Дренажни манипулации под ехографски контрол 

 

РАБОТНО ВРЕМЕ:

   Всеки работен ден от 08,00 до 16,00 часа

   Телефон: 0701 59510