Неврологично отделение

Д-Р БОРИСЛАВ КРАЛЕВ - ЗАВ.ОТДЕЛЕНИЕ    Неврологично отделение при МБАЛ „Св.Иван Рилски – 2003”ООД – Дупница е разположено на първи етаж в Блок В на болницата. Отделението разполага с 22 легла. В НО работят 7 лекари и 10 души друг персонал. Завеждащ отделение е д-р Борислав Кралев. Отделението е с второ ниво на компетентност в изпълнение на „Общи медицински стандарти по нервни болести.” /съгл.Разрешение за осъществяване на лечебна дейност №МБ-288/28.09.2012г. на МЗ/.

В Неврологично отделение се извършват в широк диапазон специфичните за специалността диагностични и лечебни дейности. Като рутинни специални диагностични процедури се извършват:

- електромиография; 

- доплерова сонография;

- електроенцефалография;

 - лумбална пункция;

Извършва се лечение и наблюдение на всички спешни състояния в неврологията - мозъчни инсулти (исхемични и хеморагични), епилептичен статус, миастенна криза, остра форма на синдром Гилен-Баре, Паркинсонова криза, остра енцефалопатия с различна етиология. 

Провежда се лечение на всички заболявания на периферната нервна система, функционални заболявания на нервната система, мигрена и др.   Д-Р ЕЛЕНА ПЕНЕВА

Отделението работи по 6 клинични пътеки. Изработени са алгоритми за лечение на пациенти извън клинични пътеки.

В отделението се извършва и медицинска експертиза на нетрудоспособността. Има изградена ЛКК.

        Важно място заемат и извършваните от лекарите в отделението високоспециализирани медицински изследвания — Доплерови сонографии, електромиографии, електроенцефалографии, лумбални пункции.

 

КАК СТАВА НАСТАНЯВАНЕТО В  ОТДЕЛЕНИЕТО?

На Централна регистратура още на входа на болницата ще отбележат в Информационната система, че сте пристигнали в болницата.

Регистраторите ще направят справка за здравно-осигурителния Ви статус.

Ще бъдете насочени към неврологичния приемно-диагностичен кабинет, където се представя направление за хоспитализация и всички съпътстващи документи. Възможно е да Ви изпратят за извършване на изследвания или манипулации.

След това ще отидете в неврологично отделение, където дежурната сестра ще получи от Вас придружаващата медицинската си документация.

Д-Р АНЕЛИЯ ИЛКОВА   Обичайно необходимите документи включват: документи, свързани с настоящите оплаквания, както и такава за придружаващите заболявания /епикризи и амбулаторни листове от предишни пролежавания в болница и прегледи/,  рецептурна книжка.

Медицинска сестра  ще Ви настани в стаята на легло и ще Ви запознае с Правилника за вътрешен ред на отделението и болницата.

Лекуващият лекар ще Ви запознае с плана на подготовка, провеждане и възстановяване, в това число и с изследванията, които ще Ви бъдат назначени.

Ще Ви бъде представена декларация за информирано съгласие, където писмено да заявите съгласие или несъгласие с така предложения план на лечение. Вашето мнение ще бъде решаващо за обема на нашата дейност.

Телефон за връзка с Неврологично отделение 0701 59593.

 

 

 

   Електроенцефалограмата (ЕЕГ на английски: Electroencephalogram) е запис на електрическата активност в мозъка. Записът се извършва с помощта на електроенцефалограф с електроди, прикрепени към скалпа на пациента. Получените модели се наричат мозъчни вълни и те отразяват общите характеристики на дейността на мрежи от нервни клетки в мозъка.

 - Какво представлява изследването?  

 Диагностична процедура, по време на която се регистрират мозъчните импулси, които се изобразяват под форма на график (електроенцефалограма).

 - Кога се провежда?

Прави се за диагностициране на: -епилепсия; -мозъчни тумори; -състояния след травма на главата; -възпалителни и съдови заболявания на мозъка; -инсулти

 - Как се провежда?

 Пациентът ляга удобно на леглото. На главата му се прикрепят около 20 електрода, с помощта на които се регистрират мозъчните импулси. Това е напълно безболезнено изследване. Продължава от 20-40 минути.

 - Какви са рисковете, усложненията, недостатъците?

 Рисковете са минимални.

 

Електромиография (ЕМГ)

 - Какво представлява изследването?

Това е електрофизиологично изследване, използвано за диагностициране на мускулни заболявания и заболявания на периферните нерви.

- Кога се провежда?

Използва се за диагностициране на:

- на мускулната система и периферните нерви
- възпалителни процеси (плексити, невралгии)
- дископатия
- полиневропатия
- ишиас
- посттравматични увреждания
- детски паралич
- слабост и болки в крайниците
- тремор
- болест на Паркинсон
- мускулна атрофия
- промени при ендокринни заболявания
- диабетна полиневропатия, и др.

- Как се провежда?

ЕМГ може да се проведе при различни състояния на мускулите - в покой, под напрежение, при произволно съкращение. Продължителността на процедурата е от 30 минути до един час. По време на изследване пациентът се намира в легнало или в седнало положение. В мускула се въвежда игла (електрод), която регистрира електрическите потенциали отначало в състояние на покой, след това по време на съкращението. Резултатът представлява графика, подобна на електрокардиограма.

- Какви са рисковете, усложненията, недостатъците?

ЕМГ изследването е безвредно. Възможно е да причини лек дискомфорт. Инфектирането е крайно рядко явление.