Детско отделение

   Детско отделение при МБАЛ „Св.Иван Рилски – 2003”ООД – Дупница е разположено на трети етаж в Блок С на болницата. Отделението разполага с 22 легла. В ДО работят 7 лекари и 10 души друг персонал. Завеждащ отделение е д-р Емилия Помакова - Бачева. Отделението е с второ ниво на компетентност в изпълнение на „Общи медицински стандарти по педиатрия” /съгл.Разрешение за осъществяване на лечебна дейност №МБ-288/28.09.2012г. на МЗ/.

   В Детско отделение се извършват в широк диапазон специфичните за специалността диагностични и лечебни дейности.

   Отделението работи по 12 клинични пътеки.Изработени са алгоритми за лечение на пациенти извън клинични пътеки.

   В отделението се извършва лечение на деца от 0 до 18 години. Разполагаме с високоспециализирани специалисти и персонал. За децата се полагат максимални грижи и внимание в среда, максимално близка до домашната.

 

КАК СТАВА НАСТАНЯВАНЕТО В  ОТДЕЛЕНИЕТО?

На Централна регистратура още на входа на болницата ще отбележат в Информационната система, че сте пристигнали в болницата.

Регистраторите ще направят справка за здравно-осигурителния Ви статус.  Д-Р ЕМИЛИЯ ПОМАКОВА - БАЧЕВА

Ще бъдете насочени към приемно-диагностичен кабинет, където се представя направление за хоспитализация и всички съпътстващи документи. Възможно е да Ви изпратят за извършване на изследвания или манипулации.

След това ще отидете в Детско отделение, където дежурната сестра ще получи от Вас придружаващата медицинската си документация.

Обичайно необходимите документи включват: документи, свързани с настоящите оплаквания, както и такава за придружаващите заболявания /епикризи и амбулаторни листове от предишни пролежавания в болница и прегледи/,  рецептурна книжка.

Медицинска сестра  ще Ви настани в стаята на легло и ще Ви запознае с Правилника за вътрешен ред на отделението и болницата.

Д-Р КРАСИМИР ПАНЧЕВ   Лекуващият лекар ще Ви запознае с плана на подготовка, провеждане и възстановяване, в това число и с изследванията, които ще Ви бъдат назначени.

Ще Ви бъде представена декларация за информирано съгласие, където писмено да заявите съгласие или несъгласие с така предложения план на лечение. Вашето мнение ще бъде решаващо за обема на нашата дейност.

Телефон за връзка с Детско отделение 0701 59501.