Ортопедично-травматологичен кабинет

 

  Ортопедичния кабинет се разполага в основната сграда на болницата. Към кабинета има изградена превързочна и гипсовъчни зали.Д-Р НИКОЛАЙ ВАРДАРОВОртопедичният кабинет
 предлага: 

 •    Лечение на Гоноартроза, Коксаартроза, Спондиолоартроза, артрози на ръцете и краката.
 • Периартрит на раменета.
 • Епикондилити на лакти.
 • Плоски стъпала.
 • Панарициум.
 • Всички видове фрактури на раменната кост, лакътна кост, предмишница и длан с пръсти.
 • Луксация на раменна, лакътна стави, пръсти.
 • Фрактури на долен крайник.
 • Бурсит на раменна става.
 • Луксации и фрактури на горен и долен крайник.
 • Порезни рани.

 

Услуги:

 • Първичен и вторичен преглед
 • Първична обработка на рана
 • Вторична обработка на рана
 • Шев на меки тъкани до ниво фасция
 • Шев на мускули и/или фасции
 • Смяна на превръзка  или дренаж
 • Ексцизионна обработка на рани /инфекции, изгаряния
 • Инцизия на подкожен панарициум или паронихия
 • Инцизия на сухожилен панарициум
 • Инцизия на повърхностно разположен флегмон
 • Инцизия и дренаж на палмарно или тенарно пространство
 • Отстраняване на нокът, нокътно легло и нокътна гънка
 • Отстраняване на чуждо тяло без инцизия
 • Вътреставна инжекция.

РАБОТНО ВРЕМЕ: Всеки работен ден от 08,00 до 17,00 часа.